Jak wygląda praca opiekuna osoby niepełnosprawnej?

Opiekun osoby niepełnosprawnej Barwice z Ukrainy

Współczesne rządy starają się robić jeszcze wysoce w obrocie polepszenia standardu bycia kobiet niepełnosprawnych. W Polsce model ten istnieje na wyjątkowo niskim poziomie, nie można nawet czekać na odpowiednią pomoc finansową ze perspektywy państwa, które nie przeznacza odpowiedniej ilości środków na kontrolę nad takimi osobami.